Academie voor de periodieke pers

De academie voor de periodieke pers is een gezamenlijk project van de UPP en Medianetwerk plus in samenwerking met Unizo en de hogescholen Thomas More Mechelen en Artevelde Hogeschool Gent. Het project wordt door de Vlaamse Overheid gesteund.

Het doel van de academie is door permanente vorming de competenties die aanwezig zijn binnen uitgeverijen te versterken opdat het persproduct optimaal gevaloriseerd kan worden.

In het eerste jaar kreeg de academie een 170-tal mensen over de vloer en in het tweede jaar waren er nog meer geïnteresseerden. De programmering gebeurt door een stuurgroep waarin verschillende uitgevers en experts samengebracht zijn.

Het aanbod speelt dan ook perfect in op de noden van de sector. Bovendien ligt het accent in de opleidingen op de praktische bruikbaarheid en onmiddellijke inzetbaarheid. De expertise van de lesgevers is uitmuntend.

Voor het volledige actuele programma, alle lesgevers en inschrijving één adres: www.persacademie.be