Reprografie - ReproPP

Repro PP werd door de UPP mede opgericht om de verdeling van de vergoedingen voor reprografie op maat van de uitgevers van de periodieke pers te organiseren. Ondertussen is daar ook het leenrecht en de thuiskopie bijgekomen.

Meer algemeen wil Repro PP het respect voor auteursrechten aanmoedigen. Dit is niet evident in de snel evoluerende media wereld waarin we leven. Toch blijft auteursrecht een van de fundamenten voor een creatief, divers en kwalitatief persaanbod.

Beheersvennootschappen zijn zowel voor de gebruikers als voor de uitgevers interessant. Gebruikers mogen zonder toestemming te vragen een aantal handelingen stellen met auteursrechtelijk beschermd materiaal. De uitgevers krijgen toch een vergoeding zonder dat ze dure controles moeten organiseren op het respect voor auteursrechten.

De beheersvennootschap wordt beheerd door de uitgevers en verdeelt wat door Reprobel geïnd wordt. Repro PP is mede oprichter van Reprobel en dus wordt ook die beheersvennootschap mee door de uitgevers beheerd.

De minister heeft Repro PP erkend als beheersvennootschap van auteursrechten. De controledienst van de FOD economie verzorgt de controle op de werking van de beheersvennootschappen.

Samen met de bevoegde minister wordt een systeem uitgewerkt van inning door een centrale inningvennootschap. Zij int en verdeelt naar de verschillende beheersvennootschappen per groep rechthebbenden (uitgevers – auteurs en binnen de categorie uitgevers: boekenuitgevers - dagbladuitgevers – uitgevers van periodieken – uitgevers van muziekpartituren).

 

De verdeling gebeurt telkens op basis van wetenschappelijk onderbouwde onafhankelijke studies en op basis van marktgegevens. De centrale inningvennootschap is verplicht om een studie uit te voeren die dan dient als basis om de vergoeding vast te leggen in samenspraak met de producenten van apparaten en dragers die gebruikt worden bij het gebruik maken van een uitzondering op het auteursrecht.

Wil u meer weten over hoe u een vergoeding voor de wettelijke licenties kan bekomen? info@repropp.be

Documenten