Lid worden

Wenst u lid te worden bij UPP?
 

Publiceert u zelf een periodiek?  Dan heeft u minstens 10 goede redenen om als uitgever bij  UPP aan te sluiten.  

 

1. Informatie

 • Over deze en alle andere in onze sector betreffende ontwikkelingen, reglementen, wetten, enz. wordt u via onze nieuwsbrief "De Periodiek" en zo nodig via speciale Infoflashes snel en precies geïnformeerd.
 • U hebt (in het algemeen) gratis toegang tot de seminars, workshops en infovergaderingen die de UPP rond actuele knelpunten organiseert.

 

2. Service

 • Ons permanent secretariaat staat steeds ter beschikking om snel en met de glimlach uw individuele vragen te beantwoorden en een oplossing te zoeken voor specifieke problemen i.v.m. uw uitgeefactiviteiten.

 

3. Juridische advies

 • Voor problemen en betwistingen i.v.m. het eigenlijke uitgeven en het mediarecht biedt de UPP u gratis de diensten aan van een specialist in mediarecht.
 • De UPP tekende een convenant met SOFAM (de belangenvereniging van persfotografen) in verband met het respecteren van auteursrechten op foto's en meer bepaald wanneer er betwisting bestaat betreffende de publicatie van foto's waarvoor de afzender geen auteursrecht heeft betaald
 • Advies bij het opstellen van contracten met journalisten, drukkers, adverteerders
 • Permanente informatie over nieuwe wetten en ontwikkelingen

 

4. Ruimere bekendheid

 • Uw titels worden opgenomen in onze "Databank Periodieke Pers" die frequent geconsulteerd wordt door potentiële adverteerders en andere professionele geïnteresseerden
 • Zij zijn ook terug te vinden op deze UPP Internet site
 • Bovendien is het UPP-logo in het colofon van uw publicaties een bijkomende aanduiding van professionalisme en betrouwbaarheid

 

5. Perskaarten

 • Uw lidmaatschap geeft u recht op een uitgevers-perskaart voor uzelf en uw medewerkers. Deze perskaart heeft een reële impact en zal u dienstig zijn bij uw professionele bezigheden

 

6. Milieutaksen op papier

 • U kan mee de milieuakkoorden ondertekenen die de UPP afgesloten heeft met de drie gewesten, waardoor u een interessante en voordelige formule geboden wordt om te voldoen aan de terugnameplicht en het betalen van de milieutaksen op oud papier.

 

7. Goede relaties met de post

 • De UPP onderhandelt met De Post betreffende betere uitreikingstermijnen voor de aangesloten titels
 • De UPP bemiddelt bij de centrale directie van De Post in geval van vertraging, blokkering of betwisting van zendingen
 • U bent steeds tijdig geïnformeerd over tariefaanpassingen en reglementen

 

8. Kopieervergoeding

 • U hebt direct toegang tot "REPRO PP", de door de UPP opgerichte coöperatieve auteursrechtenvennootschap voor de uitgevers van de periodieke pers. 
  U komt aldus in aanmerking voor de uitbetaling van de auteursrechten op het fotokopiëren van artikels en foto's uit uw tijdschriften
 • De UPP is tevens stichtend lid van Reprobel, het organisme dat deze rechten int bij de gebruikers van fotokopieerapparaten.

 

9. Alle andere voordelen

 • die wij in de toekomst voor u kunnen in de wacht slepen.
 • Want de UPP is er voor ù.

 

 

Aarzel niet en vul het inschrijvingsformulier nu in of contacteer ons nog vandaag voor meer gedetailleerde inlichtingen of voor een afspraak in uw kantoren:

UPP - The Ppress vzw
Luc De Potter
Research park 120
1731 ZELLIK
tel : 02 414 12 35 
fax : 02 414 23 95 
e-mail : info@upp.be