Missie

De Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers groepeert de uitgevers van periodieke publicaties in België, ongeacht hun periodiciteit. De UPP is samengesteld uit een nederlands- en een franstalige vleugel die echter als één vereniging intern georganiseerd zijn en naar buiten toe opereren.

De Unie stelt zich tot taak de gemeenschappelijke en professionele belangen van de aangesloten uitgevers te verdedigen en te bevorderen op het vlak van :

  • officiële beroepserkenning, persdocumenten, deontologie;
  • auteursrecht, recht op antwoord, bescherming van het privé-leven, contracten met journalisten en fotografen en andere wettelijke en juridische aspecten van het tijdschriften-uitgeven;
  • publiciteit : codes en reglementen, toegang tot overheidsadvertenties;
  • posttarieven en -reglementen, distributie- en verspreidingsproblemen;
  • milieuregelgeving (federale en regionale wetgeving inzake het gebruik van papier en verpakkingen)...

De Unie is aangesloten bij de Raad voor de Reclame en het Centrum voor Informatie over de Media (CIM), en is ook vertegenwoordigd in alle andere belangrijke sectorale organismen en commissies. Zij is stichtend lid van o.m. de deontologische Raad voor de Journalistiek, de conseil de déontologie journalistique, de auteursrechtenvereniging Reprobel, het Paper Chain Forum en de European Magazine Media Assiciation (EMMA).

Voor de repartitie aan de uitgevers van de periodieke pers van de door Reprobel geïnde auteursrechten op het fotokopiëren van persteksten en -foto's heeft de UPP in 2000 de coöperatieve beheersvennootschap REPRO PP opgericht.

Download hier de statuten (pdf)