Organisatie

De UPP groepeert vandaag circa 250 uitgevers die samen meer dan 700 titels publiceren, met verschijningsfrequenties die variëren van dagelijks tot jaarlijks. 
Het specifiek gemeenschappelijk kenmerk van de bij de UPP aangesloten bladen is hun gespecialiseerd en gecibleerd karakter. Elk blad is inderdaad gericht naar een wel bepaalde doelgroep: maatschappelijk, sociaal, regionaal, beroepsmatig, qua interessesferen, hobby's enz...

De secties

Volgens het genre van de publicaties zijn zij binnen de UPP ingedeeld in de volgende secties:

  • Verkochte publieksbladen, algemeen informatief of special interest, in losse verkoop of per abonnement verspreid 
  • Gratis verspreide publieksbladen met redactionele inhoud (huis-aan-huis of op een andere manier bedeeld) 
  • Vakbladen: business to business magazines 
  • Ledenbladen: tijdschriften uitgaande van verenigingen, van belangengroepen of van de publieke sector 
  • Wetenschappelijke en educatieve periodieken 
  • Business to consumer magazines: bedrijfsbladen, corporate en sponsored magazines 
  • Jaarboeken 
  • Electronische publicaties 

De totale jaarlijkse oplage van al deze publicaties samen bedraagt ongeveer 400 miljoen exemplaren.